od 1950  
EWA
pl en  

Witamy w naszym sklepie internetowym!

Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PPH " EWA" S.A. - ETAP II - Paszport do eksportu

Dodano: 26.11.2012r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

                                           DOTACJE NA INNOWACJE
                                           INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Okres realizacji projektu: od dnia 01.11.2012r. do dnia 31.10.2014r.

Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-30-036/12-00

 

Etap II– Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PPH " EWA" S.A. finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

 

Wartość projektu: 243.430,96 zł netto

 

Wartość dofinansowania: 121.715,48 zł netto

 


Kontakt do osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji na temat realizowanego projektu:


Paweł Czerwonka (62) 725 42 21 wew. 304

PRZYDATNE ODNOŚNIKI:

Portal Unii Europejskiej
http://europa.eu/index_pl.htm

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Program Innowacyjna Gospodarka
http://www.poig.gov.pl/


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/