od 1950  
EWA
pl en  

Witamy w naszym sklepie internetowym!

Rozwój PPH EWA SA poprzez przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

Dodano: 15.06.2012r.


  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


                                                     DOTACJE NA INNOWACJE
                                              INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
 

Okres realizacji projektu: od dnia 01.09.2011r. do dnia 29.02.2012r.


Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.06.01.00-30-108/11-00


Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013


Wartość projektu: 12.500,00 zł netto


Wartość dofinansowania: 10.000,00 zł netto

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji na temat realizowanego projektu:

Dariusz Bichajło (62) 725 42 21 wew. 304

 

PRZYDATNE ODNOŚNIKI:

 

Portal Unii Europejskiej

http://europa.eu/index_pl.htm

 

Komisja Europejska

http://ec.europa.eu/index_pl.htm

 

Program Innowacyjna Gospodarka

http://www.poig.gov.pl/

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/